Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin manevi özellikleri

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin manevi özellikleri – 1

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin manevi özellikleri – 2


ADNAN OKTAR: …Bakın Bediüzzaman diyor ki: “Hz. İdris ve İsa’nın tabaka-i hayatları (şu anki yaşamları) beşeriyet levazımatından tecerrüd ile melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder.” Yani yemek, içmek, uykuya ihtiyaçları yoktu İdris ve İsa (a.s.)’nın, ikisinin de. Melek hayatı gibi bir hayata geçmişlerdir, diyor. Meleği andırır hayatları diyor. “Adeta bedeni misali letafetinde ve cesed-i necmi nuraniyetinde”, bak “cesed-i necmi nuraniyetinde olan cism-i dünyevileriyle semavatta bulunurlar.” Yani nuraniyet kesbetmiştir diyor bedenleri, cisimleri nuraniyet kesbetmiştir. O şekilde semavatta bulunurlar, diyor. Bu, dünyada da insanlarda olabiliyor bu. Yani bedeni, böyle letafet kesbediyor, nuraniyete dönüşüyor. Yani ruh haline geliyor. Ondan sonra mesela Cibril (a.s.) ile bağlantı olabiliyor, Hızır (a.s.) ile bağlantı olabiliyor. Bediüzzaman mühim bir konuya dikkat çekmiş. “Üçüncüsü: Nurani ruhların aksidir. Şu akis, hem haydır hem aynıdır.” Osmanlıca olduğu için onu açıklayacağım. “Hattâ evliyâdan, ziyade nuraniyet kesbeden”, çok fazla nuraniyet geliştiren “ve abdâl denilen bir kısmı, bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyor” diyor. Yani aynı anda olabilir diyor, mekan dışına çıktıkları için. “Aynı zat, ayrı ayrı işleri görüyor” diyor. Hz. Bediüzzaman mesela hapisteyken şehrin camilerinde namaz kılarken görülmesi gibi. Bakın hep bana başka şeyler anlatıldığında ben hep şüpheyle karşılarım birçoğunu. Fakat Bediüzzaman çok dürüst bir insan. Yani tam kefilim, çok çok dürüst bir insan. Hapisteyken şehrin camisinde namaz kılarken görülmesi, bu free online pokies olay adli tutanağa geçmiş bir olay. Yani halk rivayeti değil bu, adli tutanağa geçmiş bir olay. Bununla ilgili soruşturma açan adamlardan bahsediliyor, yani bu çok önemli. Çünkü diyorlar ki; “sen hapisteyken bu şahsı dışarı bırakmışsın, gitmiş camide namaz kılıyor” diyorlar. Ve orada, hapishanenin ilgili memurları sorumlu olmuş oluyor. Adam da diyor, “biz böyle bir şey yapmadık, kilitli kapılar” diyor. “Bizim böyle bir şey yaptığımız yok” diyor. Camide görülüyor. Tam bu konuyu soruştururlarken bakıyorlar; yine cezaevinin içerisinde. İşte bunun açıklaması budur. “Beşeriyet levazımatından tecerrüd ile Melek hayatı gibi bir hayata girerek nurani bir letafet kesbeder.” Yani insan, beyninde konsantre olduğunda özel bir gücü vardır insanın. Ben bunu oturup şimdi anlatmam, izah etmem. Yani öyle bir noktaya gelir ki insan, vücudu letafet kesbeder. Ondan sonra bir nurani varlık haline gelir, yani ruh haline gelir adeta. O ortamda işte Cibril (a.s.) ile bağlantı oluyor, Hızır (a.s.) ile bağlantı oluyor, “tayyi mekan tayyi zaman” denilen olay da bununla olur, inşaAllah…

2010-05-20 13:12:17

Sevebilirsin...