Kategori: Risale-i Nur

b_6025

RİSALE-İ NUR – MÜDAFALAR

SAYFA 54:  Amma ehl-i Kıble’nin tekfiri hakkındaki sehivleri ise; hem Risale-i Nur’u hem benimle temas edenleri işhad ediyorum ki, benim eskiden beri mesleğim hüsn-ü zandır. Değil tekfir, belki mümkün olduğu kadar müslümanları tekfir vartalarından...

b_6025

RİSALE-İ NUR – KASTAMONU LAHİKASI

SAYFA 111: hem çoktan beri sukût-u ahlâka ve hayat-ı dünyeviyeyi her cihetle hayat-ı uhreviyeye tercih ettirmeye sevkeden dehşetli esbâb altında Risâle-i Nur’un şimdiye kadar fütûhatı ve zındıkların ve dalâletlerin savletlerini kırması ve yüz binler...

risalei-nurda-mehdi

RİSALE-İ NUR – DENİZLİ VE EMİRDAĞ LAHİKALARI

SAYFA 303: Herhalde o vazifeyi ondan evvel bir taife bir cihette görecek. O zat, o taifenin uzun tedkikatı ile yazdıkları eseri kendine hazır bir proğram yapacak, onun ile o birinci vazifeyi tam yapmış olacak....