Bediüzzaman Hz. Mehdi (as)’ın geliş vaktini çok net ve açık söylemiştir. Hz. Mehdi (as) Hi

Bediüzzaman Hz. Mehdi (as)’ın geliş vaktini çok net ve açık söylemiştir. Hz. Mehdi (as) Hicri 1400’de gelecek, seyyid olacak ve üç vazifeyi birden yapacaktır.

Sevebilirsin...